Detektos tesno v roki med merjenjem elektricnega sevanja

Objavljeno dne:
Detektos tesno v roki med merjenjem elektricnega sevanja

Detektos tesno v roki med merjenjem elektricnega sevanja

Detektos detektira električno sevanje naprav, napeljav, kablov in vtičnic